Használati feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Utolsó frissítés: 2018. július)

Ez a webhely és/vagy mobilwebhelyei és alkalmazásai (a "Webhely") a slimartsy.com
(a "Vállalat") tulajdona és üzemeltetője. Jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási feltételek”) vonatkoznak a Webhely Ön általi használatára. Az ezen a Webhelyen keresztül elérhető bármely termék vagy szolgáltatás vásárlására a Vállalat vonatkozó webhelyén található Vásárlási Feltételek („Vásárlási feltételek”) az irányadók, amelyek hivatkozásként jelennek meg. Ezen túlmenően, a Webhely Ön általi használatát az Adatvédelmi nyilatkozat szabályozza, amely hivatkozásként szerepel a jelen dokumentumban.

A Webhelyen a „mi”, „mi” és „mieink” kifejezések a Vállalatra vonatkoznak. A Vállalat ezt a Webhelyet, beleértve az ezen az oldalon elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást kínálja Önnek, a felhasználónak, azzal a feltétellel, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Az oldal további használata a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti. Ha nem kívánja magára nézve kötelezőnek tekinteni ezeket a Felhasználási Feltételeket, kérjük, ne használja ezt az oldalt.

KÉRJÜK, AZ OLDAL HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, AZ ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYT ÉS A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN EMLÍTETT EGYÉB SZABÁLYZATOKAT VAGY SZERZŐDÉSEKET. AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, BEVEZETETT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A VÁLASZTOTTbírósági MEGÁLLAPODÁST ÉS AZ ALÁBBI VITÁK MEGHATÁROZÁSI RÉSZÉBEN LEÍRÁST AZ OSZTÁLYOS CSELEKVÉS LEÍRÁSÁT.

Adatok integritása

Ön kijelenti, hogy minden információ, adat és egyéb anyag, amelyet ezen az oldalon vagy bármely más módon a Vállalat rendelkezésére bocsát, igaz, pontos, aktuális és teljes. Ön felelős az ezen az oldalon megadott információk frissítéséért és helyesbítéséért.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, közzétételére és egyéb feldolgozására vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat egy példánya a slimartsy.com
 címen található. Ön beleegyezik, hogy az Önről megszerzett személyes adatokat (akár ezen a webhelyen keresztül, akár e-mailben, telefonon vagy bármilyen más módon) gyűjtsük, tároljuk és más módon feldolgozzuk az Adatvédelmi közlemény feltételeinek megfelelően.

Licenc és webhely-hozzáférés

Az ezen az oldalon keresztül elérhető minden tartalom (beleértve, korlátozás nélkül a szöveget, a designt, a grafikákat, a logókat, az ikonokat, a képeket, a hangfelvételeket, a letöltéseket, az interfészt, a kódot és a szoftvert, valamint ezek kiválasztása és elrendezése) a Vállalat, annak licencadói vagy tartalomszolgáltatói kizárólagos tulajdona és azok tulajdona, és szerzői jog, védjegy és egyéb vonatkozó törvények védik.

A Vállalat korlátozott engedélyt ad Önnek az oldal eléréséhez és személyes használatához. Ellenkező jelzés hiányában hozzáférhet, másolhat, letölthet és kinyomtathat az ezen a Webhelyen elérhető tartalomhoz személyes, nem kereskedelmi használatra, feltéve, hogy nem módosítja vagy törli a tartalomban megjelenő szerzői jogi, védjegy- vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket. A Vállalat vagy licencadói vagy tartalomszolgáltatói fenntartják a teljes és teljes jogcímet a Webhelyen elérhető tartalomra, beleértve az összes kapcsolódó szellemi tulajdonjogot, és ezt a tartalmat olyan licenc alapján bocsátják az Ön rendelkezésére, amely a Vállalat saját belátása szerint bármikor visszavonható. A Vállalat szigorúan megtiltja a Webhelyen keresztül elérhető tartalom bármely más felhasználását, beleértve, de nem kizárólagosan:

a tartalom vagy a Webhely bármilyen letöltése, másolása vagy egyéb felhasználása a Vállalattal versenyképes célokra vagy egy másik szállító vagy bármely harmadik fél javára;
a webhelyen elérhető bármely tartalom gyorsítótárazása, jogosulatlan linkelése vagy keretezése;
a Webhelyről beszerzett bármely olyan tartalom, termék vagy szolgáltatás bármilyen módosítása, terjesztése, továbbítása, előadása, sugárzása, közzététele, feltöltése, licencelése, visszafejtése, átruházása vagy értékesítése, vagy azokból származtatott művek létrehozása, amelyeket Ön nem jogosult elérhetővé tenni (például egy másik fél szellemi tulajdona);
bármilyen olyan anyag feltöltése, közzététele vagy továbbítása, amely szoftvervírusokat vagy bármely más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmaz, amelyek célja bármely számítógép működésének megszakítása, megsemmisítése vagy korlátozása;
bármely olyan hardver vagy szoftver használata, amelynek célja bármilyen információ (például rendszeradatok vagy személyes adatok) rejtett lehallgatása vagy más módon történő megszerzése a Webhelyről (beleértve, de nem kizárólagosan a „lekaparási” vagy egyéb adatbányászati technikák, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő eszközök használatát); vagy
minden olyan intézkedés, amely (a Vállalat saját belátása szerint) indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést ró a Társaság infrastruktúrájára, vagy károsítja vagy akadályozza infrastruktúránk megfelelő működését.
Ön felelős a Webhelyhez való hozzáférés megszerzéséért, és ez a hozzáférés harmadik fél díját vonhatja maga után (például internetszolgáltató vagy műsoridő díjait). Ezen túlmenően Önnek biztosítania kell az oldal eléréséhez szükséges összes felszerelést, és felelősséget kell vállalnia azokért. Nem kerülheti meg azokat az intézkedéseket, amelyeket az oldalhoz való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására vezettek be. Bármilyen jogosulatlan hozzáférés a webhelyhez (beleértve az olyan hozzáférést vagy felhasználást, amely egy

y módon a webhelyen létrehozott fiók vagy bármely eszköz, amelyet a webhely eléréséhez használhat), megszünteti a Vállalat által Önnek adott engedélyt vagy licencet.

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja vagy törölje bármely személy regisztrációját erre az oldalra, bárkit eltávolítson erről a webhelyről, és megtiltsa bárkinek a webhely használatát bármilyen okból, valamint, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül korlátozza vagy megszüntesse az Ön hozzáférését vagy használatát az Oldalhoz. A Vállalat nem garantálja és nem vállalja, hogy az ezen az oldalon elérhető tartalom Ön általi használata nem sérti a Vállalathoz nem kapcsolódó harmadik felek jogait. Az Ön hozzáférésének vagy használatának megszüntetése nem mond le és nem érint semmilyen más olyan jogot vagy könnyítést, amelyre a Vállalat törvény vagy méltányosság alapján jogosult lehet.

Beküldött tartalom

Ön tudomásul veszi, hogy felelős minden olyan tartalomért, amelyet a Webhelyen keresztül küldhet el, beleértve az ilyen tartalom jogszerűségét, megbízhatóságát, megfelelőségét, eredetiségét és szerzői jogait. Nem tölthet fel, nem terjeszthet vagy más módon tehet közzé ezen a Webhelyen keresztül olyan tartalmat, amely bizalmas, védett, magánélethez vagy nyilvánossághoz sértő, szellemi tulajdonjogokat sértő, törvénytelen, káros, fenyegető, hamis, csalárd, rágalmazó, rágalmazó, obszcén, vulgáris, trágár, sértő, zaklató, de nem sértő, más módon nem zaklató, minden olyan tartalomra korlátozódik, amely bűncselekménynek minősülő, bármely fél jogait sértő vagy egyéb módon polgári jogi felelősséget sértő magatartásra ösztönöz, vagy más módon sérti a vonatkozó törvényeket.

Nem használhat hamis e-mail címet vagy más azonosításra alkalmas információt, nem adhat ki személynek vagy entitásnak magát, és nem vezethet más módon félre a tartalom eredetét illetően.

Az Ön által a Webhelyen keresztül elküldött, közzétett, feltöltött, közzétett vagy más módon elérhetővé tett tartalom tekintetében (a személyes adatok kivételével, amelyeket az Adatvédelmi közleménynek megfelelően kezelünk) Ön örökös, visszavonhatatlan, nem megszüntethető, világméretű, átruházható, jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad a Vállalatnak az ilyen kezelt tartalom használatára, másolására, terjesztésére, nyilvános megjelenítésére, módosítására, bizalmas, származékos tartalomként kezelt tartalomra, vagy alcímre. Ön ezennel kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy: (i) az Ön által biztosított tartalom nem tartalmaz semmit (beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, zenét vagy videót), amelyre Önnek nincs teljes joga ilyen licencet adni a Vállalatnak; és (ii) a Vállalat szabadon gyakorolhatja és/vagy megvalósíthatja az Ön tartalommal kapcsolatos jogait, ha úgy kívánja, anélkül, hogy engedélyt kérne Öntől vagy bármely más személytől.Linkek

Ez az oldal tartalmazhat hivatkozásokat más webhelyekre vagy forrásokra, amelyeket a Vállalathoz nem kapcsolódó harmadik felek üzemeltetnek. Ezek a hivatkozások az Ön kényelmét szolgálják, és további hozzáférési lehetőséget biztosítanak a bennük található információkhoz. Nem vagyunk felelősek semmilyen tartalomért, reklámozásért, termékekért vagy egyéb anyagokért, amelyek az ilyen webhelyeken vagy forrásokon találhatók, vagy azokról elérhetők. Más webhelyekre vagy forrásokra mutató hivatkozások szerepeltetése nem tekinthető a hivatkozott webhelyek vagy források tartalmának jóváhagyásának. A hivatkozott webhelyek vagy források használatára eltérő feltételek és adatvédelmi szabályzatok vonatkozhatnak. A Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért vagy felelősségért, amelyet az ilyen linkelt webhelyen vagy forráson keresztül elérhető bármely ilyen tartalom, termék vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okozott vagy feltételezhetően okozott.

NYILATKOZAT

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN, SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN, VAGY VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETETT EGYÉBEN BIZTOSÍTOTT EGYÉBEN, ÉS AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKÉBEN A VÁLLALAT NEM NYILATKOZAT ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYZAT ESS VAGY VÉLETETT, BÁRMILYEN ÜGYRE VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ ELADHATÓSÁGOT, ALKALMASSÁGÁT, MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSRA VAGY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, VAGY JOGSÉRTÉS NEM SEMMILYEN TARTALMÁT AZ OLDALON, VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN A TELJESÍTMÉNY FOLYAMATBÁBÓL VAGY KERESKEDELMI FOLYAMATOBÓL BIZTOSÍTOTT GARANCIA.

AZ OLDAL HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNŐ. AZ OLDAL ÉS AZ EZEN AZ OLDALON RENDELKEZŐ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK AZ „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPUN NYÚJTÁSRA. FENNTARTJUK A JOGOT AZ OLDALHOZ VAGY BÁRMELY FUNKCIÓHOZ VAGY EZEK RÉSZÉHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT BÁRMIKOR KORLÁTOZzuk VAGY MEGSZÜNTETÉSÉRE. A VÁLLALAT ELNÁLL MINDEN GARANCIÁT, HOGY AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZAKADÁS- VAGY HIBAMENTES LESZ; HOGY AZ OLDAL BIZTONSÁGOS LESZ; HOGY AZ OLDAL VAGY SZERVER, AMELY AZ OLDALT ELÉRHETŐVÉ TESZI, VÍRUSMENTES LESZ; VAGY AZ OLDALON KERÜLŐ INFORMÁCIÓK HELYES, PONTOS, MEGFELELŐ, HASZNOS, IDŐPONTOS, MEGBÍZHATÓ VAGY EGYÉBEN TELJES LESZ. HA AZ OLDALRÓL BÁRMILYEN TARTALOM LETÖLTÉSÉRE TESZI, SAJÁT BESZÉLÉSÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI. KIZÁRÓLAG TE LESZ FELELŐS EGY

Y A SZÁMÍTÓGÉPÉNEK RENDSZERÉN VONATKOZÓ KÁROSODÁS VAGY ADATVESTÉS, AMELY AZ ILYEN TARTALOM LETÖLTÉSÉBŐL EREDMÉNYE. AZ ÖN OLDALRÓL SZEREZETT TANÁCSOK VAGY INFORMÁCIÓK NEM LÉTREHOZNAK SEMMILYEN GARANCIÁT.

BIZONYOS JOGHATÓSÁGOKBAN A TÖRVÉNY NEM ENGEDÉLYEZI A GARANCIA NYILATKOZATÁT, ÍGY A FENTI NYILATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL AZ OLDAL HASZNÁLATÁÉRT, HARMADIK FELEKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓÉRT, ÉS A VÁLLALAT OLDALAIN KERESZTÜL ELÉRHETŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK VÁSÁRLÁSÁÉRT ÉS HASZNÁLATÁÉRT. ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL HASZNÁLATA ALATT KÜLDÖTT VAGY KAPOT BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ NEM LEHET BIZTONSÁGOS, ÉS AZ ILLETÉKES FELEK ELFOGADHATJÁK. ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ÉS HOGY AZ OLDAL DÍJMENTESEN SZÁMÁRA TÖRTÉNIK. EZEKET FELISMERVE, ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKÉBEN (BEÉLETETETT KORLÁTOZAT NÉLKÜL A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY), SEM A VÁLLALAT, SEM AZ ENGEDÉLYADÓI NEM FOGADJA MEG A „JÓVÁLLALÁST. FELEK”) FELELŐSSÉGET VÁLLALKOZNAK BÁRMELY KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, PÉLDA, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, AMELY AZ (1) EZ OLDALBÓL, VAGY BÁRMELY MÁS OLDALRÓL KAPCSOLATOSAN KERÜL; (2) AZ ÖN NEKÜNK KÜLDÖTT KOMMUNIKÁCIÓK EREDMÉNYÉBŐL VÉGREHAJTOTT BÁRMILYEN CSELEKVÉS, AMELYET MEGTESZÜNK; (3) A VÁLLALAT OLDALAIN KERESZTÜL ELÉRÉRHETŐDŐ VAGY MEGVÁSÁROLT TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS, BELEÉRTVE AZ ILYEN TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT (BELEÉRVE A TERMÉKFELELŐSSÉGET); (4) AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK BÁRMELY KÉSÉSE VAGY KÉPTELENSÉGE, VAGY BÁRMELY INFORMÁCIÓ, TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKET AZ OLDALON HIRDETTEK, VAGY AZON KERESZTÜL SZEREZETTEK meg; (5) A OLDALON BENYÚJTOTT VAGY KÖZZÉTETT BÁRMELY TARTALOM MÓDOSÍTÁSA, ELTÁVOLÍTÁSA VAGY TÖRLÉSE; VAGY (6) AZ OLDAL BÁRMILYEN HASZNÁLATA, AKÁR SZERZŐDÉS, VÁLTOZAT, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, TERMÉKFELELŐSSÉG ALAPJÁN, VAGY EGYÉBEN, MÉG HA A VÁLLALATI FELEKET TÁJÉKOZTATTAK A KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ VÉLEMÉNY, TANÁCS VAGY EGYÉB TARTALOM PONTOSSÁGÁNAK, TELJESSÉGÉNEK VAGY HASZNOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, VAGY A KAPCSOLT OLDALRÓL VAGY ERŐFORRÁSRÓL SZEREZETT TARTALOM. EZ A NYILATKOZAT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL VONATKOZIK BÁRMILYEN KÁRRA VAGY SÉRÜLÉSRE, AMELY TELJESÍTMÉNYHIBABÓL, HIBÁBÓL, KIHAGYÁSBÓL, MEGSZAKÍTÁSBÓL, TÖRLÉSBŐL, HIBÁBÓL, MŰKÖDÉSI VAGY ÁTVÍRÁS KÉSEDÉSE, SZÁMÍTÓGÉPES KAPCSOLATBAN, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSBÓL, A RENDSZER KIÁLLÍTÁSA, AZ ÖN ÁLTAL VONATKOZÓ NYERESÉG ELVESZTÉSE VAGY LOPÁS, MEGSEMMISÍTÉS, BÁRMILYEN FELVÉTEL VAGY ADATOKHOZ TÖRTÉNŐ ILLETÉKES HOZZÁFÉRÉS, MÓDOSÍTÁS, ELVESZTÉS VAGY FELHASZNÁLÁS, ÉS BÁRMELY MÁS KÉZIKÖNYVES VAGY IMMATERIÁLIS VESZTESÉG. ÖN KÜLÖNLEGES ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY SEM A VÁLLALAT, SEM LICENCADÓI, BESZÁLLÍTÓI VAGY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET AZ OLDAL FELHASZNÁLÓJÁNAK SEMMILYEN RÁGALMAS, SÉRTŐ VAGY ILLEGÁLIS MAGATARTÁSÉÉRT. AZ ÖN JOGORVOSLATA A FENTI KÖVETELÉSEKBŐL VAGY A VÁLLALATTAL FELTÉTELEZŐ BÁRMILYEN VITÁBAN AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA.

ÖN ÉS A VÁLLALAT MEGÁLLAPODJÁK AZZAL, HOGY AZ OLDALBÓL EREDMÉNYEZŐ VAGY AZHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMILYEN CSELEKVÉS OKÉNEK AZ INTÉZKEDÉS OKÁNAK ELŐADÁSA VAGY AZ INTÉZKEDÉS OKÁNAK VÉGLEGES ELEGÉSZÜLÉSE UTÁN EGY (1) ÉVBEN KELL MEGKEZDŐDNI. MERT EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT A KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AZ EGY RÉSZÉRE VONATKOZÓAN.

Kártalanítások

Ön kártalanítja és mentesíti a Vállalati feleket a Vállalati Felek és az ilyen felek által viselt minden bírság, kötbér, felelősség, veszteség és egyéb kár (beleértve az ügyvédi és szakértői díjakat is) ellenében, és köteles megvédeni a Vállalati feleket és az ilyen feleket a jelen Feltételekből és az (1) felhasználásából eredő bármely követelés ellen; (2) a Vásárlási feltételek Ön általi megsértése; (4) az Ön által elkövetett csalás, szándékos kötelességszegés vagy súlyos gondatlanság; vagy (5) az alkalmazandó törvények vagy harmadik fél jogainak megsértése. A Vállalati Felek irányítják minden olyan követelés védelmét, amelyre ez a kártalanítás vonatkozhat, és semmilyen esetben sem rendezhet semmilyen követelést a Cégfelek előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

Elektronikus kommunikáció

Amikor használja a Webhelyet vagy e-maileket küld a Vállalatnak, Ön elektronikus úton kommunikál a Vállalattal. Ön beleegyezik abba, hogy elektronikusan fogadjon minden, az oldal használatával kapcsolatos kommunikációt. A Vállalat e-mailben vagy értesítések közzétételével lép kapcsolatba Önnel ezen az oldalon. Ön elfogadja, hogy az Ön számára elektronikus úton eljuttatott összes megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen közlések írásban történnek. A Vállalattól érkező, ügyfél általi kézhezvételre szánt értesítések kézbesítettnek és hatályosnak minősülnek, ha azokat az Ön által a Vállalati webhelyeken megadott e-mail címre küldik.

Webhely-bejegyzések

A Webhely lehetőséget biztosíthat a felhasználóknak, hogy a

és üzeneteket tegyen közzé az oldalon. A Vállalat nem köteles felülvizsgálni a felhasználók által az Oldalon közzétett vagy azon keresztül küldött tartalmat (beleértve az üzeneteket is), és nem vállal felelősséget az ilyen tartalommal kapcsolatban. A Vállalat saját belátása szerint ellenőrizheti, nem tehet közzé vagy távolíthat el ilyen tartalmat.

Védjegyek és szerzői jogok

A Weboldalon megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek („Jelek”) a Vállalat vagy annak licencadói, tartalomszolgáltatói vagy más felek tulajdonát képezik. A felhasználóknak vagy a nevükben eljáró bármely félnek tilos bármilyen védjegyet bármilyen célra felhasználni, beleértve, de nem kizárólagosan, metatagként más oldalakon vagy webhelyeken a Vállalat vagy a védjegyeket birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül. A Vállalat kifejezett írásos beleegyezése nélkül nem használhat kereteket, illetve keretezési technikákat vagy technológiát a Webhelyen található tartalom bezárására. Ezen túlmenően, a Vállalat kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem használhatja fel a Webhely tartalmát metacímkékben vagy más „rejtett szöveges” technikákban vagy technológiákban. A webhelyen vagy azon keresztül elérhető minden tartalom (beleértve a szoftvereket is) szerzői jog, védjegy és egyéb vonatkozó törvények védve van.

A szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos követelések

A Vállalat tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és erre kérjük felhasználóinkat is. Tájékoztatjuk Önt, hogy a Vállalat olyan politikát fogadott el és ésszerűen végrehajtott, amely megfelelő körülmények között biztosítja a szerzői jogok ismétlődő megsértőinek megszüntetését. Ha úgy gondolja, hogy művét szerzői jogok megsértésének minősülő módon másolták, vagy szellemi tulajdonjogait más módon megsértették, kérjük, adja meg a Vállalat Szerzői Jogi Ügynökének az alábbi információkat (az érvényesség érdekében az értesítést írásban kell megküldeni szerzői jogi képviselőnknek):

a szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjog tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
annak a szerzői joggal védett alkotásnak vagy más szellemi tulajdonnak a leírása, amelyről azt állítja, hogy megsértették, vagy ha egyetlen online webhelyen több szerzői joggal védett műre vonatkozik egyetlen bejelentés, az adott webhelyen található ilyen művek reprezentatív listája;
annak az anyagnak az azonosítása, amelyről azt állítják, hogy jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képezi, és amelyet el kell távolítani, vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani, valamint annak leírása, hogy az Ön által állítása szerint jogsértő anyag hol található a Webhelyen;
az Ön címe, telefonszáma és ha van, e-mail címe;
az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és
az Ön által a hamis tanúzás büntetése mellett tett nyilatkozata arról, hogy az értesítésben szereplő fenti információk pontosak, és Ön a szerzői jog vagy a szellemi tulajdon tulajdonosa, vagy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a szerzői jog vagy a szellemi tulajdon tulajdonosa nevében eljárjon.
A Vállalat szerzői jogok vagy egyéb szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgáló ügynöke az alábbiak szerint érhető el:

E-mailben: service@slimartsy.com

A Vállalat időről időre frissítheti ezeket a kapcsolatfelvételi adatokat az Ön értesítése nélkül. Az aktuális elérhetőségeket ezen az oldalon tesszük közzé.

A feltételek fennmaradása a megállapodás lejárta után

A jelen Felhasználási Feltételek bármely más rendelkezése vagy az ezzel ellentétes általános jogi elvek ellenére a jelen Felhasználási Feltételek bármely olyan rendelkezése, amely valamely fél számára kötelezettségeket ró vagy azt tervezi, a jelen Felhasználási Feltételek lejárta vagy megszűnése után is fennmarad.

Vis major

A Társaság mentesül a jelen Felhasználási Feltételek vagy a Vásárlási Feltételek szerinti teljesítés alól, amennyiben teljesítésében részben vagy egészben akadályozza vagy késlelteti a teljesítést olyan esemény vagy eseménysorozat eredményeként, amelyet (1) időjárási viszonyok vagy egyéb természeti elemek vagy isteni cselekedetek, (2) háborús cselekmények, terrorcselekmények, felkelés, felkelés, lázadás, lázadás 4) munkaügyi sztrájk, vagy (5) a Társaság ésszerű befolyásán kívül eső egyéb ok.

Veszteség kockázata

Az Oldalon keresztül vásárolt termékeket egy harmadik fél fuvarozó szállítja ki szállítási szerződés alapján. Ennek eredményeként az ilyen tételek elvesztésének kockázata és jogcíme Önre száll át, amikor a szállítóhoz szállítjuk.

Vitarendezés

A Webhely bármilyen módon történő használatával Ön feltétel nélkül hozzájárul és elfogadja, hogy: (i) a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára, ellentmondásra, eltérésre vagy követelésre, ideértve annak létezését, érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszegését vagy felmondását, vagy az abból eredő vagy azzal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettségekkel kapcsolatos vitákat, az UNCITRAL választottbírósági eljárás hatálya alatti hatályos jogorvoslati eljárásra hivatkozni kell, és véglegesen megoldódik; (ii) a jelen választottbírósági kikötés joga a Hong Kong Spe

a Kínai Népköztársaság közigazgatási régiója ("Hongkong"); iii. a választottbírósági eljárás helye Hongkong; iv. a választottbírók száma egy, akiket a Hongkongi Nemzetközi Választottbírósági Központ jelöl ki; és v. a választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni.

Tábornok

Ha a jelen Felhasználási Feltételekben vagy az adásvételi feltételekben foglaltak bármelyike érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból kikényszeríthetetlennek minősül, a felek megállapodnak abban, hogy a bíróságnak törekednie kell a felek rendelkezésben megfogalmazott szándékának érvényre juttatására, és a végrehajthatatlan feltétel elválaszthatónak minősül, és nem befolyásolja a jelen Felhasználási Feltételek érvényességét és a jelen Felhasználási feltételek érvényességét. A szakaszok címsorai csak hivatkozási célokat szolgálnak, és nem korlátozzák az ilyen szakaszok hatókörét vagy terjedelmét. A jelen Felhasználási Feltételekre vagy a Vásárlási Feltételekre, valamint az Ön és a Vállalat közötti kapcsolatra Hongkong törvényei az irányadók, a szövetségi törvények által meg nem előzött vagy azzal összeegyeztethetetlen mértékben, tekintet nélkül annak kollíziós rendelkezéseire. Minden olyan cselekmény esetében, amely nem tartozik választottbírósági eljárás hatálya alá, mindannyian vállaljuk, hogy alávetik magukat egy hongkongi bíróság személyes joghatóságának.

Ha a Vállalat elmulasztja a jelen Felhasználási feltételek vagy a Vásárlási feltételek Ön vagy mások általi megsértésével kapcsolatos intézkedést, nem adja fel a Vállalat azon jogát, hogy a későbbi vagy hasonló jogsértések esetén eljárjon. Ha ezen a Webhelyen található bármely tartalom vagy a Webhely Ön általi használata ellentétes annak a helynek a törvényeivel, ahol Ön a hozzáféréskor tartózkodik, akkor a webhely nem az Ön számára készült, és kérjük, hogy ne használja a webhelyet. Ön felelős azért, hogy tájékozódjon a joghatósága szerinti törvényekről, és betartsa azokat.

A Vállalat nem garantálja, hogy fellép a jelen Felhasználási feltételek vagy a Vásárlási feltételek minden megsértése ellen. Hacsak a jelen Felhasználási Feltételek vagy a Vásárlási feltételek másként nem rendelkeznek, a jelen Felhasználási Feltételeknek vagy a Vásárlási feltételeknek nem lehetnek harmadik fél kedvezményezettjei.

A jelen Felhasználási feltételek változásai

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat saját belátása szerint bármikor és bármilyen módon módosíthatja, hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a jelen Felhasználási Feltételek bármely részét azáltal, hogy a módosított Használati feltételeket közzéteszi a Webhelyen. Ön semmilyen körülmények között nem módosíthatja vagy módosíthatja a jelen Felhasználási feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a Felhasználási feltételekben végrehajtott változtatásokat. A Webhely további használata a Felhasználási feltételek bármely módosítása után azt jelenti, hogy elfogadja a változtatásokat.

Feladat

Ön nem ruházhatja át a jelen Felhasználási Feltételeket vagy a Vásárlási feltételeket (vagy az ezekből eredő bármely jogot, előnyt vagy kötelezettséget) törvény erejénél fogva vagy más módon a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelyet a Vállalat saját belátása szerint visszatarthat. Minden olyan megkísérelt engedményezés, amely nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételeknek vagy a Vásárlási feltételeknek, semmis. A Társaság jelen Felhasználási Feltételeket vagy a Vásárlási feltételeket részben vagy egészben átruházhatja bármely harmadik félre, saját belátása szerint.

A teljes megállapodás és az elfogadhatóság

A jelen Felhasználási Feltételek alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és a Vállalat között a tárgyra vonatkozóan, és felülírnak minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, akár szóban, akár írásban, a felek között az ilyen témával kapcsolatban. A félreértések elkerülése végett jelen Felhasználási feltételek kizárólag a törvény által megengedett mértékben érvényesek.

Egyes esetekben mind a jelen Felhasználási Feltételek, mind a további feltételeket biztosító külön dokumentum vonatkozhat az ezen a Webhelyen keresztül kínált szolgáltatásra vagy termékre („További feltételek”). Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek és a Kiegészítő feltételek között ellentmondás áll fenn, a Kiegészítő feltételek az irányadóak, kivéve, ha a Kiegészítő feltételek kifejezetten másként rendelkeznek.

A jelen Felhasználási feltételek nyomtatott változata az oldal használatán alapuló vagy ahhoz kapcsolódó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban ugyanolyan mértékben és feltételekkel elfogadható, mint az eredetileg nyomtatott formában létrehozott és karbantartott egyéb üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Felhasználási feltételekkel vagy a Webhellyel kapcsolatban, kérjük, forduljon a slimartsy.com
 jogi osztályához a service@slimartsy.com
 e-mail címen.